اطلاعیه جدید تک کارت

اطلاعیه جدید تک کارت

اطلاعیه جدید تک کارت
به اطلاع می رساند کلیه استان ها و مراکز وابسته به وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ ۹۵/۹/۱۵ فرصت دارند تا به سامانه ثبت نام تک کارت مراجعه و مبادرت به تشکیل پرونده نمایند.

http://profile.medu.ir

اطلاعیه جدید تک کارت

اطلاعیه جدید تک کارت
به اطلاع می رساند کلیه استان ها و مراکز وابسته به وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ ۹۵/۹/۱۵ فرصت دارند تا به سامانه ثبت نام تک کارت مراجعه و مبادرت به تشکیل پرونده نمایند.

http://profile.medu.ir

اطلاعیه جدید تک کارت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author