اسکان بیش از یک هزار نفر مسافر نوروزی در مراکز اسکان فرهنگیان در میاندوآب

اسکان بیش از یک هزار نفر مسافر نوروزی در مراکز اسکان فرهنگیان در میاندوآب

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش میاندوآب خبر داد؛ اسکان بیش از یک هزار نفر در مراکز اسکان فرهنگیان در میاندوآب

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش میاندوآب گفت: در ایام نوروز امسال، یک هزار و 36 نفر در مراکز اسکان فرهنگیان در میاندوآب اسکان یافته اند.

اسکان بیش از یک هزار نفر مسافر نوروزی در مراکز اسکان فرهنگیان در میاندوآب

(image)

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش میاندوآب گفت: در ایام نوروز امسال، یک هزار و 36 نفر در مراکز اسکان فرهنگیان در میاندوآب اسکان یافته اند.

اسکان بیش از یک هزار نفر مسافر نوروزی در مراکز اسکان فرهنگیان در میاندوآب

خرید بک لینک
label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author