اسناد و تصاویر تروریست های به هلاکت رسیده در اشنویه(+18)

اسناد و تصاویر تروریست های به هلاکت رسیده در اشنویه(+18)

.

اسناد و تصاویر به دست آمده از اشرار ضدانقلاب که قصد رخنه در کشور را داشتند و توسط رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهداء به هلاکت رسیدند برای اولین بار منتشر می شود.

اسناد و تصاویر تروریست های به هلاکت رسیده در اشنویه(+18)

(image) .

اسناد و تصاویر به دست آمده از اشرار ضدانقلاب که قصد رخنه در کشور را داشتند و توسط رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهداء به هلاکت رسیدند برای اولین بار منتشر می شود.

اسناد و تصاویر تروریست های به هلاکت رسیده در اشنویه(+18)

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author