استخدام شرکت پتروشیمی

استخدام شرکت پتروشیمی

استخدام شرکت پتروشیمی شازند در استان مرکزی شرکت پتروشیمی شازند با استعانت از خداوند متعال و با هدف توسعه کیفیت و کمیت تولیدات و کمک به خودکفایی ایران اسلامی در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت، از بین متقاضیان واجد شرایط بومی استان مرکزی در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس و بالاتر به شرح ذیل نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی، آزمونهای روانشناختی، مصاحبه فنی و تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی ، از طریق انعقاد قرارداد قانون کار مدت موقت (تأمین اجتماعی) تامین می نماید

.جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وب سایت شرکت پتروشیمی شازند به نشانی: www.arpc.ir  مراجعه فرمایید.

استخدام شرکت پتروشیمی

استخدام شرکت پتروشیمی شازند در استان مرکزی شرکت پتروشیمی شازند با استعانت از خداوند متعال و با هدف توسعه کیفیت و کمیت تولیدات و کمک به خودکفایی ایران اسلامی در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت، از بین متقاضیان واجد شرایط بومی استان مرکزی در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس و بالاتر به شرح ذیل نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی، آزمونهای روانشناختی، مصاحبه فنی و تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی ، از طریق انعقاد قرارداد قانون کار مدت موقت (تأمین اجتماعی) تامین می نماید

.جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وب سایت شرکت پتروشیمی شازند به نشانی: www.arpc.ir  مراجعه فرمایید.

استخدام شرکت پتروشیمی

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author