ارزشیابی کیفی توصیفی و چالش افت تحصیلی

ارزشیابی کیفی توصیفی و چالش افت تحصیلی

خبرگزاری فارس: ارزشیابی کیفی توصیفی و چالش افت تحصیلی

نظام آموزشی رسمی دارای عناصر و مؤلفه­‌هایی است که سال‌ها پیش متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی آن شکل گرفته است و در طول سال‌ها نتوانسته است چرخش­‌های مناسبی را برای متناسب سازی با تحولات اجتماعی ایجاد کند.

ارزشیابی کیفی توصیفی و چالش افت تحصیلی

(image)

نظام آموزشی رسمی دارای عناصر و مؤلفه­‌هایی است که سال‌ها پیش متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی آن شکل گرفته است و در طول سال‌ها نتوانسته است چرخش­‌های مناسبی را برای متناسب سازی با تحولات اجتماعی ایجاد کند.

ارزشیابی کیفی توصیفی و چالش افت تحصیلی

خرید vpn خوب

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author