اخذ مبلغ به عنوان هزینه پیک نوروزی تخلف است

خبرگزاری فارس: فعالیت‌های نوروزی توسط معلم هر کلاس طراحی می‌شود/ اخذ مبلغ به عنوان هزینه پیک نوروزی تخلف است

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه معلم هر کلاس مسئول طراحی فعالیت های نوروزی است، گفت: اگر گزارشی در خصوص اخذ مبلغی بابت فعالیت های نوروزی دانش‌آموزان دریافت شود، سریعا پیگیری کرده و برخورد قانونی انجام خواهد شد.

بازار بورس

شهرداری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author