اختصاص 105 هزار کلاس درس و 200 خانه معلم برای اسکان میهمانان نوروزی/ اجرای سند تحول بنیادین محور اصلی آموزش و پرورش در سال 95

اختصاص 105 هزار کلاس درس و 200 خانه معلم برای اسکان میهمانان نوروزی/ اجرای سند تحول بنیادین محور اصلی آموزش و پرورش در سال 95
فارس-21 ساعت پیش

اختصاص 105 هزار کلاس درس و 200 خانه معلم برای اسکان میهمانان نوروزی/ اجرای سند تحول بنیادین محور اصلی آموزش و پرورش در سال 95

فارس-21 ساعت پیش
اختصاص 105 هزار کلاس درس و 200 خانه معلم برای اسکان میهمانان نوروزی/ اجرای سند تحول بنیادین محور اصلی آموزش و پرورش در سال 95

وبلاگ اطلاعات

لردگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author