اخبار ويژه معلمان و فرهنگيان

اخبار ويژه معلمان و فرهنگيان

خبرگزاری پانا+

آغاز افزایش سرانه در مهرماه، تدوین شناسنامه آموزشی برای شهروندان و زمان اصلاح اطلاعات نوآموزان ابتدایی از مهم ترین رویدادهای این هفته آموزش و پرورش بود.

اخبار ويژه معلمان و فرهنگيان

(image)

آغاز افزایش سرانه در مهرماه، تدوین شناسنامه آموزشی برای شهروندان و زمان اصلاح اطلاعات نوآموزان ابتدایی از مهم ترین رویدادهای این هفته آموزش و پرورش بود.

اخبار ويژه معلمان و فرهنگيان

خرید vpn از طریق بانک ملی

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author