اجرای شتابزده نظام آموزشی ۶.۳.۳

اجرای شتابزده نظام آموزشی ۶.۳.۳

اجرای شتابزده نظام آموزشی ۶.۳.۳ باعث کمبود ۲۴ هزار معلم شد

: وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ارائه گزارش واقعی و به دور از هیجانات کاذب، گفت: در سال ۹۲ و با اجرای شتابزده نظام آموزشی ۶.۳.۳ با کمبود ۲۴ هزار معلم مواجه شدیم که هیچ راهکاری برای آن در نظر نگرفته نشده بود. به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، […]

: وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ارائه گزارش واقعی و به دور از هیجانات کاذب، گفت: در سال ۹۲ و با اجرای شتابزده نظام آموزشی ۶.۳.۳ با کمبود ۲۴ هزار معلم مواجه شدیم که هیچ راهکاری برای آن در نظر نگرفته نشده بود.
به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش امروز در جلسه گزارش عملکرد سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در دولت یازدهم و هم‌چنین ارائه برنامه‌های پیش روی تا پایان این دولت، اظهار داشت: ارائه گزارش عملکرد توسط بخش‌های مختلف می‌تواند علاوه بر خودارزیابی نسبت به برنامه‌های انجام شده، نیم نگاهی به آینده داشته باشد؛ به طوری که برنامه‌های پیش روی، در مدت باقی مانده

3

این دولت به سرانجام برسد.

وی با بیان اینکه در تنظیم گزارش مدیریتی باید تصویری از شرایط تحویل آموزش و پرورش در آغاز فعالیت دولت یازدهم ارائه شود، تصریح کرد: بیان چالش‌ها، ضعف و نقاط قوت باید مبنای انجام اقدامات آموزش و پرورش قرار گیرد تا بتوانیم متناظر هر چالشی، یک اقدام عملی را تعریف کنیم.

فانی با تأکید بر ارائه گزارش واقعی از اقدامات انجام شده به دور از هیجانات کاذب، افزود: باید در تنظیم گزارش، اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش روی منطبق بر بندهای سند تحول بنیادین و سیاست‌های پنج گانه آموزش و پرورش باشد به طوری که خروجی این گزارش بتواند برای مخاطبان و جامعه تصویری از عملکرد آموزش و پرورش را ارائه کند.

وزیر ‌آموزش و پرورش تصریح کرد: در فرصت باقی مانده این دولت، اولویت بندی اقدامات به گونه‌ای مدیریت شود تا بر اجرای کامل برنامه‌های اصولی خدشه‌ای وارد نشود و بتوانیم برنامه‌های اولویت دار نظام تعلیم و تربیت برای مدیران آینده آموزش و پرورش را پیشنهاد کنیم.

ی با اشاره به اجرای شتاب‌زده نظام آموزشی ۶٫۳٫۳ گفت: در شهریورماه ۹۲ و آغاز کار آموزش و پرورش دولت یازدهم در بازدید از معاونت آموزش ابتدایی گزارش شد که با اجرای این سیاست با کمبود ۲۴ هزار معلم مواجه هستیم و برای حل آن هم هیچ راهکاری در نظر نگرفته شد.

فانی با اشاره به حل بسیاری از معضلات اجرای سند تحول بنیادین، خاطرنشان کرد: امسال پایه دهم تحصیلی در مدارس استقرار پیدا می‌کند که با در نظر گرفتن زیر شاخه‌ها، تألیف، آماده‌سازی، چاپ و توزیع ۱۴۰ عنوان کتاب درسی ویژه این پایه کار مهمی بوده است، علاوه بر آن در این مدت از فعالیت دولت یازدهم هر سال سازمان پژوهش، کتاب‌های مربوط به پایه‌های ششم، هفتم، هشتم و نهم را چاپ و همچنین کتاب‌های پایه‌های سوم تا ششم را نیز اصلاح کرده است که حجم و نیروی زیادی از آموزش و پرورش، مصروف این موضوع شده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سازمان پژوهش باید میزان اثربخشی نرم افزارهای تولید شده سازمان بر یادگیری دانش‌آموزان را به صورت علمی رصد کند، اظهار کرد: اجرای طرح معلمان مؤلف، بررسی و متناسب‌سازی حجم مباحث درسی با ساعات آموزشی، اجرای الکترونیک توسعه اعتباربخشی کتاب‌های درسی به کمک معلمان و همچنین برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت تلفیقی معلمان برای کتب جدیدالتألیف از اقدامات مهم سازمان پژوهش در این دوره است.

اجرای شتابزده نظام آموزشی ۶.۳.۳

اجرای شتابزده نظام آموزشی ۶.۳.۳ باعث کمبود ۲۴ هزار معلم شد

: وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ارائه گزارش واقعی و به دور از هیجانات کاذب، گفت: در سال ۹۲ و با اجرای شتابزده نظام آموزشی ۶.۳.۳ با کمبود ۲۴ هزار معلم مواجه شدیم که هیچ راهکاری برای آن در نظر نگرفته نشده بود. به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، […]

: وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ارائه گزارش واقعی و به دور از هیجانات کاذب، گفت: در سال ۹۲ و با اجرای شتابزده نظام آموزشی ۶.۳.۳ با کمبود ۲۴ هزار معلم مواجه شدیم که هیچ راهکاری برای آن در نظر نگرفته نشده بود.
به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش امروز در جلسه گزارش عملکرد سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در دولت یازدهم و هم‌چنین ارائه برنامه‌های پیش روی تا پایان این دولت، اظهار داشت: ارائه گزارش عملکرد توسط بخش‌های مختلف می‌تواند علاوه بر خودارزیابی نسبت به برنامه‌های انجام شده، نیم نگاهی به آینده داشته باشد؛ به طوری که برنامه‌های پیش روی، در مدت باقی مانده

(image)

این دولت به سرانجام برسد.

وی با بیان اینکه در تنظیم گزارش مدیریتی باید تصویری از شرایط تحویل آموزش و پرورش در آغاز فعالیت دولت یازدهم ارائه شود، تصریح کرد: بیان چالش‌ها، ضعف و نقاط قوت باید مبنای انجام اقدامات آموزش و پرورش قرار گیرد تا بتوانیم متناظر هر چالشی، یک اقدام عملی را تعریف کنیم.

فانی با تأکید بر ارائه گزارش واقعی از اقدامات انجام شده به دور از هیجانات کاذب، افزود: باید در تنظیم گزارش، اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش روی منطبق بر بندهای سند تحول بنیادین و سیاست‌های پنج گانه آموزش و پرورش باشد به طوری که خروجی این گزارش بتواند برای مخاطبان و جامعه تصویری از عملکرد آموزش و پرورش را ارائه کند.

وزیر ‌آموزش و پرورش تصریح کرد: در فرصت باقی مانده این دولت، اولویت بندی اقدامات به گونه‌ای مدیریت شود تا بر اجرای کامل برنامه‌های اصولی خدشه‌ای وارد نشود و بتوانیم برنامه‌های اولویت دار نظام تعلیم و تربیت برای مدیران آینده آموزش و پرورش را پیشنهاد کنیم.

ی با اشاره به اجرای شتاب‌زده نظام آموزشی ۶٫۳٫۳ گفت: در شهریورماه ۹۲ و آغاز کار آموزش و پرورش دولت یازدهم در بازدید از معاونت آموزش ابتدایی گزارش شد که با اجرای این سیاست با کمبود ۲۴ هزار معلم مواجه هستیم و برای حل آن هم هیچ راهکاری در نظر نگرفته شد.

فانی با اشاره به حل بسیاری از معضلات اجرای سند تحول بنیادین، خاطرنشان کرد: امسال پایه دهم تحصیلی در مدارس استقرار پیدا می‌کند که با در نظر گرفتن زیر شاخه‌ها، تألیف، آماده‌سازی، چاپ و توزیع ۱۴۰ عنوان کتاب درسی ویژه این پایه کار مهمی بوده است، علاوه بر آن در این مدت از فعالیت دولت یازدهم هر سال سازمان پژوهش، کتاب‌های مربوط به پایه‌های ششم، هفتم، هشتم و نهم را چاپ و همچنین کتاب‌های پایه‌های سوم تا ششم را نیز اصلاح کرده است که حجم و نیروی زیادی از آموزش و پرورش، مصروف این موضوع شده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سازمان پژوهش باید میزان اثربخشی نرم افزارهای تولید شده سازمان بر یادگیری دانش‌آموزان را به صورت علمی رصد کند، اظهار کرد: اجرای طرح معلمان مؤلف، بررسی و متناسب‌سازی حجم مباحث درسی با ساعات آموزشی، اجرای الکترونیک توسعه اعتباربخشی کتاب‌های درسی به کمک معلمان و همچنین برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت تلفیقی معلمان برای کتب جدیدالتألیف از اقدامات مهم سازمان پژوهش در این دوره است.

اجرای شتابزده نظام آموزشی ۶.۳.۳

مدرسه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author