آیین معارفه مسئولان سازمان‌های بسیج اساتید و فرهنگیان برگزار شد

آیین معارفه مسئولان سازمان‌های بسیج اساتید و فرهنگیان برگزار شد
دفاع مقدس

آیین معارفه مسئولان سازمان‌های بسیج اساتید و فرهنگیان برگزار شد

دفاع مقدس
آیین معارفه مسئولان سازمان‌های بسیج اساتید و فرهنگیان برگزار شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author