آمادگی آموزش و پرورش برای مدیریت مهد کودک‌ها

آمادگی آموزش و پرورش برای مدیریت مهد کودک‌ها

جزئیات خرید اقساطی کالا برای فرهنگیان اعلام شد

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش گفت: آموزش وپرورش آمادگی کامل برای مدیریت مهدکودک‌ها را دارد اما درهر حال تابع نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم.

آمادگی آموزش و پرورش برای مدیریت مهد کودک‌ها

(image)

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش گفت: آموزش وپرورش آمادگی کامل برای مدیریت مهدکودک‌ها را دارد اما درهر حال تابع نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم.

آمادگی آموزش و پرورش برای مدیریت مهد کودک‌ها

اندروید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author