آغاز فعالیت ۲۵ هزار پایگاه تابستانی از هفته دوم تیر ماه

آغاز فعالیت ۲۵ هزار پایگاه تابستانی از هفته دوم تیر ماه

خبرگزاری فارس: آغاز فعالیت ۲۵ هزار پایگاه تابستانی از هفته دوم تیر ماه/ اردوهای راهیان نور دانش آموزی تا نیمه شهریور ادامه دارد

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از آغاز فعالیت ۲۵ هزار پایگاه تابستانی دانش آموزی از هفته دوم تیر ماه امسال خبر داد.

آغاز فعالیت ۲۵ هزار پایگاه تابستانی از هفته دوم تیر ماه

(image)

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از آغاز فعالیت ۲۵ هزار پایگاه تابستانی دانش آموزی از هفته دوم تیر ماه امسال خبر داد.

آغاز فعالیت ۲۵ هزار پایگاه تابستانی از هفته دوم تیر ماه

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author