آغاز به کار 13 هزار و 500 معلم جدید ابتدایی از مهر ماه

آغاز به کار 13 هزار و 500 معلم جدید ابتدایی از مهر ماه

به عشق معلم...

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی ۹۵ در مجموع حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی جدید از طریق دانشگاه فرهنگیان وارد دوره ابتدایی در نظام آموزش و پرورش می‌شوند.

آغاز به کار 13 هزار و 500 معلم جدید ابتدایی از مهر ماه

(image)

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی ۹۵ در مجموع حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی جدید از طریق دانشگاه فرهنگیان وارد دوره ابتدایی در نظام آموزش و پرورش می‌شوند.

آغاز به کار 13 هزار و 500 معلم جدید ابتدایی از مهر ماه

خبرهای داغ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author