آسمان میاندوآب در شب نیمه شعبان نورباران شد + تصاویر

آسمان میاندوآب در شب نیمه شعبان نورباران شد + تصاویر

در شب میلاد منجی عالم بشریت، آسمان میاندوآب همزمان با طنین بانگ “یا مهدی(عج) ادرکنی” مردم، نور افشانی شد.

آسمان میاندوآب در شب نیمه شعبان نورباران شد + تصاویر

(image)

در شب میلاد منجی عالم بشریت، آسمان میاندوآب همزمان با طنین بانگ “یا مهدی(عج) ادرکنی” مردم، نور افشانی شد.

آسمان میاندوآب در شب نیمه شعبان نورباران شد + تصاویر

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author