آخرین خبرها از مرز زمینی ایران–ترکیه

آخرین خبرها از مرز زمینی ایران–ترکیه

بازرگان

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در کنار لغو پروازها تا اطلاع ثانوی حرکت کلیه خودروهای باری و مسافری در مرزهای زمینی ایران و ترکیه نیز تعلیق خواهد شد.

آخرین خبرها از مرز زمینی ایران–ترکیه

(image)

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در کنار لغو پروازها تا اطلاع ثانوی حرکت کلیه خودروهای باری و مسافری در مرزهای زمینی ایران و ترکیه نیز تعلیق خواهد شد.

آخرین خبرها از مرز زمینی ایران–ترکیه

آلرژی و تغذیه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author